bedrijfshulpverlening cursus

Arbeidsveiligheid , verboden te vallen!


Overheid (SZW) verwacht in 2025, toename arbeidsongevallen van 15% !
Wij hebben de neiging om ongewenste gebeurtenissen tegen te gaan door iets te verbieden. Het is even kort door de bocht maar als het ongewenste resultaat ons allen aangaat dan wordt het nationaal of internationaal per wet verboden. Thuis zijn het de regels, op het werk zijn het voorschriften of huisregels.
Deze regels moeten door iedereen, onder alle omstandigheden worden nageleefd. Sancties dwingen deze naleving af. De gebeurtenis zal immers niet meer voorkomen als de oorzaak is verboden. Eenvoudig toch? Ook afgelopen jaren zijn de regels en voorschriften omtrent veiligheid op de werkvloer verder uitgebreid.

Arbeidsongevallen

Hoe kan het dan dat er het afgelopen jaar weer meer arbeidsongevallen (ongewenste gebeurtenissen) zijn voorgekomen ondanks het steeds maar vergroten van het aantal en aanscherpen van bestaande regels op het gebied van veiligheid. Schiet de regelgeving tekort of hebben we er gewoon meer van nodig? Of moet de controle op naleving (pakkans, hogere sancties) worden verbetert? Veel ondernemers, managers, veiligheidskundigen en toezichthouders nemen te gemakkelijk aan dat het volgen van regels eenvoudig is en automatisch tot het gewenste resultaat zou moeten leiden. Het ultieme eindresultaat van een op dit paradigma doorontwikkelde organisatiecultuur laat zich het best omschrijven als een organisatie die zich continue in staat van stiptheidsaktie bevindt. Alles gaat volgens de regels met belabberd eindresultaat tot gevolg

Arbeidsregels

In veel situaties kiezen werknemers bewust om van regels af te wijken. Als dat tot een goed resultaat leidt vindt er geen onderzoek plaats. Dit vraagt om heldere toepasbare regels en mensen die zodanig getraind zijn en begeleid worden dat ze zelf de kennis, kunde en verantwoordelijkheids-gevoel ontwikkelen om zich bij afwijkende of onverwachte situaties aan te passen aan de op dat moment relevante context.

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid was lange tijd vooral gericht op de zorg voor veilige machines en apparaten. Vanaf de jaren negentig borgen steeds meer bedrijven de arbeidsveiligheid in systemen van arbozorg. Dat bedrijven daarnaast gaan investeren in veiligheidscultuur, is een volgende stap in het omlaag krijgen van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten. Bij veiligheidscultuur gaat het om een gedeeld opvattingensysteem over hoe belangrijk gezondheid en veiligheid wordt gevonden in het bedrijf en hoe er gehandeld moet worden.


Robert Jongkind

 
   « Artikelen overzicht