bedrijfshulpverlening cursus

Erik Lenting

Zelf begonnen als BHVer in een middelgroot bedrijf, heb ik me verder in het BHV-vak bekwaamd en werk ik nu vol enthousiasme als BHV-instructeur.

De aanwezigheid van een goedopgeleide BHVer zorgt voor rust, vertrouwen en een veilig gevoel bij collega’s in de organisatie. Maar ook in de privésfeer kan geprofiteerd worden van de vaardigheden van een BHVer. Bij een plotselinge gebeurtenis binnen of buiten het bedrijf, vertonen mensen in eerste instantie veelal een schrikreactie en weten zij daarna niet goed hoe te handelen. Dan is het prettig als er iemand bij komt die op dat moment rustig blijft en wel weet hoe te handelen. Als BHVer kun je dan onmiddellijk tot actie overgaan, wat de schade kan beperken en zelfs levens kan redden!

Tijdens een cursus is het mijn doel de lesstof goed en op een heldere manier over te brengen aan mijn leerlingen en hun vaardigheden bijbrengen die onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. De juiste diagnose kunnen stellen in een noodsituatie is dan belangrijk en in bepaalde situaties zelfs van levensbelang. Ik vind het belangrijk om mensen een goede basiskennis bij te brengen en vervolgens met hen veel praktische vaardigheden te oefenen zodat men met zelfvertrouwen adequaat kan handelen bij calamiteiten. Door veel te oefenen met praktijksituaties kan iedereen het BHVvak onder de knie krijgen. We gaan net zo lang door totdat het lukt.

Aandacht voor iedereen die bij mij cursus komt volgen vind ik net zo belangrijk. Mensen noemen mij toegankelijk, rustig, vriendelijk en vinden mijn uitleg duidelijk en mijn persoonlijke en positieve.

 
   « team overzicht