bedrijfshulpverlening cursus

Klaaske A. Panbakker

Ik ben woonachtig Franeker. Ik ben een getraind en ervaren Nikta
gecertificeerd EFR instructeur. Tevens ben ik kinder-EHBO instructeur
en kinder-EHBO examinator.
EHBO coördinator Midnight Walk 2017 Franeker
EHBO Post Franeker fietselfstedentocht
Lid Ledenraad RABO Bank Noord-West Friesland
Lid Vrienden Museum Martena
Lid Vrienden stad Franeker
Ik bedien de regio Friesland, Groningen en Drenthe.
Naast Nederlands, spreek ik Fries, Duits en Engels.

 
   « team overzicht