bedrijfshulpverlening cursus

De Arbodienst is er voor werknemers, Safemaker is er voor de onderneming.

Volgens de arbeidsinspectie moet u

  • een RI & E (risico-inventarisatie en evaluatie) hebben
  • een arbodienst hebben
  • een preventiemedewerker hebben
  • een BHV-organisatie hebben
  • een calamiteitenplan hebben

Volgens ons moet u SAFEMAKER hebben. BHV-cursus.nu presenteert SAFEMAKER.

SAFEMAKER neemt al uw kopzorgen aangaande Arbo uit handen en zorgt dat u altijd gedekt bent. SAFEMAKER komt de eerste keer bij u op kantoor voor een 'Safety Walk”. Daarin worden eventuele risico's en alle wettelijke verplichtingen die uw onderneming heeft blootgelegd en opgelost.

Na 1 dag bent U ARBO-PROOF!

Eén van onze medewerkers komt bij op kantoor voor de 'Safety Walk”, dit neemt ongeveer 2,5 uur van uw tijd in beslag. De 'Safety Walk” geldt per locatie. Heeft u 1 locatie dan blijft het bij deze 2,5 uur. Wij werken een vaste checklist af die ook door de Arbeidsinspectie wordt gebruikt. Direct na de 'Safety Walk” krijgt u alle aandachtspunten te horen. Deze worden vastgelegd in een kort rapport dat als leidraad biedt voor alle verbeterpunten. SAFEMAKER  lost alle geconstateerde tekortkomingen op en ontzorgt al uw wettelijke Arboverplichtingen. Al uw contracten worden in de cloud opgeslagen en middels een halfjaarlijkse inspectie zorgt de SAFEMAKER dat u altijd gedekt blijft. Als er belangrijke zaken in uw bedrijf veranderen zoals het aannemen van mensen, verbouwingen, ontslag van mensen, bedrijfsuitbreiding etc., dan verzoeken wij u vriendelijk dat ons te melden opdat u te allen tijde gedekt blijft voor uw arbobeleid.

bhv cursus offerte